VOORKOM ONNODIG BIERVERLIES

Bij het tappen, morst u bier. Zelfs (of moeten we zeggen: zeker) als u tapt volgens het boekje,verdwijnt er enig gerstenat in de lekbak. Maar soms gaat er ook onnodig veel bier verloren als u de bierleidingen niet tijdig op water zet. Met een juiste handelwijze kunt u dat voorkomen.

Wie goed tapt, verliest bier, maar gelukkig geen buitensporige hoeveelheden. Zoals u immers weet, moet u bij het tappen van een goed pilsje eerst het schuimpropje uit de kraan weg laten stromen voordat u het glas eronder houdt. Ook bij het afschuimen gaat een beetje bier verloren. Het hele tapritueel heeft dus een onvermijdelijk, maar zeer bescheiden bierverlies tot gevolg.
We concentreren ons hier op het bierverlies dat u wel kunt voorkomen. Als goede kastelein zet u ’s avonds de leidingen op water. Bovendien laat u de leidingen minimaal eenmaal per vier weken reinigen door een gespecialiseerde dienst, zoals de GOM
Tapwacht.
Om tegen sluitingstijd onnodige bierverspilling tegen te gaan, kunt u kort voor het sluiten van de tapkranen de bierleiding in uw bieropslag alvast op water zetten. U kunt dan het bier dat nog in de leiding zit gewoon tappen met waterdruk.

Bespaar liters bier
Laten we eens berekenen hoeveel bier in een leiding van een gemiddelde tapinstallatie zit. Bij een inwendige diameter van 8 mm bevat de bierleiding per meter 0,05 liter bier. Op een leiding van ongeveer 30 meter betekent dat zo’n 1,5 liter bier (6 tot 8 glazen) die nog gewoon getapt en verkocht kan worden.
Bij een installatie met vier tappunten spreken we dus over liefst 6 liter bier!
Als de Tapwacht voorrijdt, is het daarom van belang dat u de leidingen al op water heeft staan, zodat het bier in de leidingen niet verloren hoeft te gaan.
Bij fustbierinstallaties met langere leidingen of grotere diameters kan het bierverlies (en dus de besparing) nog groter uitvallen.
Conclusie:
Een licht bierverlies is bij het correct tappen van een goed biertje onvermijdelijk, maar grote verspilling kan voorkomen worden door de bierleidingen op tijd op water te zetten.

Comments are Closed